Telefon  -  574 824 381

Brak ograniczeń i uczciwy model rozliczeniowy

Jesteśmy świadomi swoich możliwości, dlatego nie limitujemy liczby poprawek zgłaszanych do projektów, każdy etap projektu (pomieszczenie) rozliczamy osobno i umożliwiamy rezygnację z dalszej współpracy w przypadku niezadowolenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Back to Top