Telefon  -  793 205 437

Opis

Celem projektu było wykorzystanie niewielkiej przestrzeni mieszkania – 42m2 w sposób funkcjonalny i użyteczny.

Pozostałe projekty

Back to Top