Telefon  -  793 205 437

Opis

Celem projektu było maksymalne wykorzystanie małej powierzchni pomieszczenia z zachowaniem wszystkich funkcji i wysokiego poziomu użyteczności kuchni.

Pozostałe projekty

Back to Top